Skip to main content

Våre lærere

Alle våre lærere er utdannet som lærer ved høgskole eller universitet. Lærerne ved NoTe er høyt kvalifiserte lærere som har mange års erfaring, og de hjelper deg til å nå dine mål.

CEO

Karense

Daglig leder

Karense er daglig leder og grunnleggeren av NoTe og har undervist norsk på nett i mange år. Hun driver også YouTube-kanalen “Norsklærer Karense” og podkasten som også heter “Norsklærer Karense”. Karense er utdannet allmennlærer og har fordypning i norsk, samfunnsfag og engelsk.

Karense er også en kulturformidler og er opptatt av å lære studenter om Norge og norsk kultur. Karense underviser på alle nivåer fra A1 til C2, og jobber nå som administrator av skolen. Alle lærerne på NoTe er opplært av Karense og bruker hennes metoder i undervisningen på nett.

Digital markedsføring og HR

Esmehan

Digital markedsfører og HR-ansvarlig

Esmehan har en bachelorgrad fra Høyskolen Kristiania og jobber som digital markedsfører og HR-ansvarlig i NoTe. Hun er en brobygger mellom medarbeidere og digitale verktøy, og har en  interesse for kreative løsninger. 

Esmehan snakker flytende norsk, engelsk og tyrkisk. På fritiden liker hun å trene, og tilbringe tid med familie og venner.

Norsklærere

Andrea

Andrea er utdannet lærer og har fordypning i norsk som andrespråk, engelsk, spesialpedagogikk og musikk. Hun har bodd i utlandet i 10 år, der hun begynte å jobbe med norskundervisning for sykepleiere. I Norge har hun jobbet med norskundervisning blant annet i voksenopplæring, med videregående skole for voksne, nettundervisning og sommerskolen ved universitetet i Oslo. 

Hun er også sensor for Kompetanse Norge og vurderer norskprøver til kandidater. Andrea underviser i alle nivåene, og særlig B1, B2 og C1.

Andrea bruker bokmål. 

Bente

Bente har jobbet som lærer i mange år, og har lang erfaring innen norskopplæring for innvandrere. Bente er utdannet voksenpedagog og datateknolog fra IT-akademiet, og hun har mye erfaring innen norskopplæring på nett samt klasserom. Hun underviser i nivåene A1, A2, B1 og B2, arbeidsnorsk, helsenorsk, norsk for barnehageansatte, norsk i kantinefaget, samfunnsfag, jobbintervjutrening og samtaletrening. Bente jobber mye med uttaletrening og hjelper studentene til å snakke riktig norsk med god uttale, flyt og intonasjon. Bente hjelper også de som skal ta norskprøven med å øve til prøven.

Bente bruker bokmål. 

Birgit

Birgit har jobbet som lærer i mange år med norskopplæring for innvandrere. Hun er utdannet lærer, med fordypning i blant annet flerkulturell pedagogikk, samfunnsfag og spesialpedagogikk. Hun underviser på A1, A2, B1, B2, C1 samt arbeidsnorsk, samtaletrening og uttale. Birgit underviser også norsk for barn.

Birgit hjelper også de som skal ta norskprøven med forberedelser til prøven.

Birgit bruker bokmål. 

Bjørg

Bjørg er utdannet som lærer i norsk og samfunnsfag. Hun har jobbet i voksenopplæring siden 2011. Hun har mye erfaring med norskopplæring på arbeidsplassen ved ulike firmaer. 

Bjørg underviser både på norskkurs og grunnskole for voksne. Hun har også undervist i 50 timers samfunnskunnskapskurs. De siste årene har hun hjulpet elever med forberedelse til norskprøvene. 

Før hun ble lærer jobbet hun som kokk i 12 år, så hun liker å lage mat for familie og venner. Når hun har fri liker hun å lese bøker, ta bilder og gå på tur i fjellet med hunden sin som heter Tina.

Bjørg underviser alle nivåer fra A1 til C1.

Bjørg bruker bokmål.

Carina

Carina er utdannet adjunkt med opprykk og har fordypning i fagene interkulturelle studier, norsk, krle og andrespråkspedagogikk. Hun har jobbet som lærer i særskilt norskopplæring i 10 år, og har også jobbet som programrådgiver i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I tillegg til jobben som nettlærer er hun kontaktlærer på småskolen hvor norsk som andrespråk er en stor del av skolehverdagen.

Carina bruker bokmål.

Christine

Christine har studert språk, pedagogikk og flerkulturell forståelse. Hun begynte å undervise voksne i 2012 på voksenopplæringen i Lofoten. I tillegg til undervisning har Christine også jobbet som rådgiver og sosiallærer på skolen. Christine er nysgjerrig og synes det er spennende og lære seg nye språk og bli kjent med ulike kulturer, og bruker mye av sin fritid til å reise rundt i verden.

Christine bruker bokmål.

Cicilie

Cicilie har en bachelor i tysk, årsstudium  i nordiske studier og en bachelor i kultur og samfunnsfag. I tillegg har hun norsk som andrespråk. Nå tar hun en master i norsk som andrespråk ved universitetet i Oslo.

Cicilie har de to siste årene jobbet for den internasjonale sommerskole på universitetet i Oslo der hun har undervist nivå 2. Tidligere har hun undervist A1, A2, B1 og B2 på andre arbeidsplasser. Cicilie har også jobbet i både barnehage og på sykehjem, så hun har erfaring fra ulike arbeidsplasser som hun kan bruke i undervisningen. Hun er også sensor for både muntlige og skriftlige prøver for den internasjonale sommerskole ved universitetet i Oslo.

Cicilie bruker bokmål.

Eli

Eli kommer fra Sirdal, i nærheten av Stavanger, men nå bor hun i Sogndal på Vestlandet.  Eli har vært lærer siden 1990 og i mer enn 20 år har hun jobbet med norskopplæring, og kan undervise innvandrere på alle nivåer fra A1 til C1. Eli er også medforfatter for et digitalt læreverk innenfor norskopplæring. Siden 1998 har Eli vært sensor på muntlige norskprøver og hun har lang erfaring med å hjelpe elever til å forberede seg til norskprøven.

På fritiden liker Eli å være sammen med familie og venner. Hun liker å trene, både ute og inne, og hun er glad i sang og musikk. 

Eli bruker både nynorsk og bokmål.

Elisabeth Kristi

Elisabeth har jobba som lærar i 15 år. Ho har mastergrad i tysk, mellomfag i engelsk, norsk som andrespråk og sosiologi grunnfag. 

Elisabeth har jobba både i vidaregåande skule og i grunnskule. Dei siste åra har ho undervist norsk og samfunnsfag på vaksenopplæringa. Ho trivst veldig godt i jobben. 

Elisabeth har sidan 2014 vore sensor på munnleg norskprøve. 

Elisabeth brukar nynorsk, men kan og undervise på bokmål. 

Elisabeth

Elisabeth er utdannet allmennlærer, og har jobbet flere år på voksenopplæringen i Lofoten. Her har hun undervist i norsk og på grunnskolen. Hun har også jobbet som nettlærer, og på barne -og ungdomsskolen.
 
Elisabeth har erfaring med ulike nivåer: Alfa, A1, A2, B1, B2 ,C1, og hun har vært sensor på norskprøvene. Nå underviser Elisabeth mest på nivå B1 til C1. I tillegg til å være lærer er Elisabeth også utdannet skiinstruktør og yogalærer. 
 
Elisabeth bruker bokmål.

Eloise

Eloise er utdannet lektor og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun har jobbet som kontaktlærer på modul 1, og har i tillegg undervist i samfunnsfag på modul 3 og 4 på voksenopplæring. Hun har også vært språkpraksiskoordinator for voksenopplæringa hvor hun har fulgt opp deltakere som har vært i språkpraksis med tilrettelagte undervisningsopplegg og praksisbesøk. Hun underviser norsk i nivåene A1 til A2.

Eloise snakker norsk, engelsk og fransk. 

Hun bruker bokmål. 

Hanne

Hanne er utdannet som lektor i norsk og historie ved UiO og har jobbet med norskopplæring i snart 20 år. 

Hun har jobbet på alle nivåer og ved mange skoler, blant annet Folkeuniversitetet og Blindern. 

I tillegg underviser hun også på en privatistskole, i fagene historie og samfunnsfag. 

De siste 14 årene har hun hver sommer underviste på B2- og C1-nivå ved UiOs sommerskole (ISS), hvor hun også sensurere egne og andre studenter.

Hanne bruker bokmål.

Heidi Margaret

Heidi M. er lærer (adjunkt) med videreutdanning i blant annet engelsk, finsk, spesialpedagogikk, tegnspråk og norsk som andrespråk. I tillegg er hun utdannet montessoripedagog for aldersgruppen 6-12 år og suggestopedilærer. Heidi har lang erfaring som lærer på barnetrinnet, i ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen. Hun har undervist på nivå Alfa, A1, A2,B1 og B2.

Heidi er fra Nord-Norge, og bruker bokmål og Finnmarksdialekt.

Hilde Elise

Hilde Elise er utdannet allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og migrasjonspedagogikk. Hun har også en mastergrad i utdanningsledelse. Hilde Elise er lærer på en barneskole i Bærum.
På fritiden liker hun å være sosial, gå turer, svømme, gå på kino og være på sosiale medier. Det viktigste for Hilde Elise er å gjøre noe fint for andre. Hun er frivillig i Norsk Folkehjelp og i sin hjelpeorganisasjon i Kenya som heter uniKenya.
Hilde Elise bruker bokmål.

Kari

Kari er lektor med tilleggsutdanning og har utdanning i norsk som andrespråk, flerkulturell pedagogikk, historie og spesialpedagogikk. Hun har jobbet i voksenopplæringen siden 2005. Kari har jobbet som lærer i norsk for innvandrere på nivåene A1, A2, B1 og B2. I tillegg har hun erfaring med praksisoppfølging på ulike arbeidsplasser. Kari er sensor for muntlige og skriftlige prøver som arrangeres av Kompetanse Norge. Hun er veldig glad i språk og liker å hjelpe innvandrere som lærer norsk.

Kari bruker bokmål.

Line

Line er adjunkt og har bachelorgrad i engelsk, med fagene engelsk, allmenn

litteraturvitenskap, ppu og videreutdanning i norsk for språklige minoriteter.
Hun har lang erfaring fra undervisning voksenopplæringen og også som lærer i barne- og ungdomsskolen.
I tillegg til jobben som nettlærer for NoTe jobber Line som oversetter og linguist med norsk og
engelsk som språkpar.
Line underviser i norsk på nivå A1, A2 og B1, samt i engelsk.
Line bruker bokmål.

Markus

Markus er utdannet lærer (adjunkt med opprykk).

Markus har ca. 10 års erfaring som lærer, og har de siste 7 årene spesialisert seg innen engelsk-, norsk og norsk som andrespråk. Markus har vært sensor på norskprøvene flere ganger, og han trives best med å undervise studenter på høyere nivå fra nivå B1 til C1.

Markus ønsker å hjelpe studenter med å heve kompetansen sin i norsk på en effektiv måte. Han kan også hjelpe deg med å styrke dine muligheter innen din karriere. 

Markus bruker bokmål.

Regine

Regine har en grunnutdannelse som førskolelærer og videreutdanning i norsk, samfunnsfag, PPU, norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk, samt en master i tilpasset opplæring. Regine studerer også Profesjonsfaglig digitale kompetanse for lærere. Som lærer på grunnskole for voksne innvandrere underviser hun også i norsk og samfunnsfag, en jobb hun har hatt siden 2002.

På fritiden liker hun å drive med håndarbeid som strikking og brodering, og har stor lidenskap for matlaging.

Regine bruker bokmål.

Stig Andre

Stig Andre er utdannet allmennlærer (adjunkt) med tilleggsutdanning i: Voksnes læring og læringskultur, balansert leseopplæring og språk og leseveiledning. Stig Andre har jobbet som kontaktlærer i grunnskole fra 2003-2012. Siden 2012 har han jobbet som kontaktlærer i voksenopplæring. I tillegg har han erfaring som nettlærer. Stig Andre underviser på alle nivåer fra A1 til B2. Han har også vært eksaminator på muntlige norskprøver. Stig Andre er veldig interessert i sport.

Stig Andre bruker bokmål. 

Susanna

Susanna er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk. Susanna har lang erfaring som lærer fra grunnskole og videregående skole, hvor hun underviser i norsk og engelsk for flerspråklige elever. I tillegg til jobben som nettlærer underviser Susanna flerspråklige elever og yrkesfag elever på videregående skole, både i engelsk og norsk. 

Susanna er underviser i nivåene A1, A2, B1, B2 og C1.

Susanna bruker bokmål.

Tine

Tine er utdannet lærer, og har lang erfaring fra norskopplæring for innvandrere. Hun underviser også i grunnskolefag for voksne. Hun har også undervist i 50 timers samfunnskunnskap og vært prøveleder på norskprøver, hun har jobbet målrettet med elever som skal ta norskprøver i mange år. 

I tillegg til jobben som nettlærer, jobber hun på en voksenopplæring hvor hun er kontaktlærer i norsk og faglærer i engelsk. Hun underviser i nivåene A1, A2, B1, B2 og C1.

Tine bruker bokmål.

Trine

Trine er utdannet lærer (adjunkt med opprykk) med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Hun har 16 års erfaring som norsklærer for fremmedspråklige på alle nivåer, med hovedvekt på B1 – C1.

Trine har bodd mange år utenlands, og hun underviser like gjerne på engelsk som på norsk. De siste 14 årene har hun jobbet på Oslo International School hvor hun har undervist norsk på International Baccalaureate (IB), et toårig universitetsforberedende undervisningsprogram. Hun har også erfaring med å undervise norsk til arbeidssøkere og folk som skal ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten). I tillegg har hun hatt en rådgivende funksjon i forbindelse med karriereutvikling, og hun har stått ansvarlig for ulike kurs i noen av Norges største bedrifter.

Trine bruker bokmål. 

Marit

Marit er pensjonist etter 48 år som lærer i de fleste skoleslag. 
Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk, migrasjonspedagogikk/norsk som andrespråk og U-landsstudier og administrativ erfaring og  erfaring fra et langt organisasjonsliv.  
Hun har menneskerettigheter, kvinner , flyktninger, krise og konflikt som spesialområder. 
Marit har også lang internasjonal erfaring fra oppdrag for UNHCR, UNICEF, Norsk Folkehjelp m.fl., og har jobbet som frivillig for Norsk Folkehjelp i mottak i sitt nærområde.
 
Marit snakker flere språk, men underviser på bokmål.

Lærer i businessnorsk – norsk for business!

Øyvind

Øyvind har utdannelse i lyddesign, samt bachelor i språk. Han har tidligere jobbet med kommunikasjon, språkundervisning og ledertrening. Han jobber og har jobbet som utvikler og kommunikasjonsansvarlig for ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.  

Øyvind er vant til å jobbe med internasjonale team og er kjent med problemer og misforståelser innen norsk businesskultur. Som utvikler og trener i SpeechDesigner har han kurset mange i hvordan man kommuniserer i ulike jobbroller og hvordan man på en forenklet og strukturert måte gjør seg tydelig forstått. Øyvind liker å forenkle, tilpasse og strukturere. I tillegg til norsk og engelsk snakker Øyvind tysk.  


Øyvind bruker bokmål.

Lærere i norsk for ukrainere 

Aiste

Aiste er adjunkt med norsk som andrespråk og didaktikk for voksne fra Universitetet i Bergen. Hun har åtte års erfaring som lærer på voksenopplæring, veileder for ICDP og ansvarlig for foreldreveiledningskurs for innvandrere. Aiste bistår også med å få elever ut i praksis og underviser i samfunnskunnskap på barne- og ungdomsskole samt voksenopplæring. Videre hjelper hun elever mot norskprøve og er eksaminator og sensor for muntlig norskprøve. Aiste snakker litauisk, engelsk, russisk og norsk. 

Aiste bruker nordnorsk dialekt eller bokmål. 

Maria

Maria kommer opprinnelig fra Kiev i Ukraina, men har bodd i mange år i Norge. Hun har en doktorgrad i pedagogikk, og har jobbet mye med undervisning helt opp til universitetsnivå. Maria jobber som ressurslærer hos NoTe for ukrainere, og har både egne nettkurs samt at hun veileder andre norsklærer som underviser ukrainere. 
Maria har ukrainsk og russisk som morsmål, men snakker også norsk, engelsk og kinesisk.  
Maria bruker bokmål. 

Tatiana

Tatiana er utdannet lærer med fordypning i språk. Hun kommer fra Russland, men har bodd i Norge siden 2012. Hun har drevet med privatundervisning i norsk og arrangert språkkafeer i regi av frivillige organisasjoner. De siste to årene har Tatiana hjulpet hundrevis av ukrainere å lære norsk. Tatiana har russisk som morsmål, med snakker også norsk og engelsk, samt forstår ukrainsk.

Tatiana bruker bokmål.

Lærere i norsk og samfunnskunnskap  

Anne Berit

Anne Berit er lærer (adjunkt med tillegg) og har lang erfaring med undervisning både i ungdomsskolen, voksenopplæringen og grunnskole for voksne. Hun underviser i fagene norsk, norsk som andrespråk, engelsk og samfunnsfag. Hun har alle nivåer fra A1 – C1, men arbeider mest på B1-B2 nivå. Hun er sensor på muntlige norskprøver.

Anne Berit tilbyr samtaletrening, uttale, øving til norskprøvene og samfunnsfagskurs.
Som mange nordmenn er Anne Berit glad i å være ute på tur og hagearbeid. Hun liker sang og musikk.
Anne Berit bruker bokmål.

Bodil Marie

Bodil Marie utdannet sosialantropolog og samfunnsviter. Hun har studert nordisk språk og litteratur på universitetet og tatt videreutdanning i norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Bodil Marie har jobbet som norsklærer, for voksne innvandrere i Bergen. I tillegg har hun undervist i norsk, samfunnsfag og naturfag på grunnskole for voksne. Nå bor Bodil Marie i København.

Bodil Marie underviser norsk på alle nivåer fra A1-A2-B1-B2 og C1. I tillegg er Bodil Marie samfunnsfaglærer og holder kurset «Samfunnskunnskap 50 timer» på norsk og engelsk.

Bodil Marie bruker bokmål.

Lærere som retter tekster Correcting Stock Illustrations – 796 Correcting Stock Illustrations,  Vectors & Clipart - Dreamstime

Edel

Edel har en mastergrad i Allmenn litteraturvitenskap fra UiO, årsenhet i Nordisk – språkhistorie, grammatikk og litteraturhistorie – fra NTNU, og 60 studiepoeng i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
 
Hun har vikariert som lektor i norsk ved Universitetet i Sørlst-Norge og jobbet flere år  på ulike biblioteker. 
 
Edel leser fra gammel til ny litteratur, mest romaner, noveller, og faglitteratur eller fakta, men også barnebøker, ungdomsbøker, og dikt. 
Edel retter tekster for våre studenter som er på høyere nivå (B1-C1)  i norsk.
 
Edel bruker bokmål.

Nina Brigitte

Nina Brigitte er lærer (adjunkt), og har jobbet på voksenopplæring i 25 år. Hun har undervist på nivåer fra A1 til B2. I tillegg til norskundervisning er hun kontaktlærer for en fremmedspråklig grunnskoleklasse og underviser i norsk og engelsk. Nina har også i 5 år vært sensor for Kompetanse Norge.

Nina Birgitte bruker bokmål.

Tina

Tina har både studert religionshistorie og kristendom ved Universitetet i Oslo, i tillegg til
utviklingsstudier og “Multicultural and International Education” (masternivå) ved OsloMet. Hun tar nå et årsstudium i norsk (nordisk) ved Høgskulen i Volda. Tina har bodd i Dar es Salaam, Tanzania siden 2008, hvor hun blant annet jobbet flere år i turistindustrien. De siste årene har jeg også undervist i norsk, både på den norske ambassaden i Dar, og privat.

Hun er veldig interessert i språk og kultur, og snakker en del swahili i tillegg til engelsk og norsk.


Tina bruker bokmål

Emil

Emil er utdannet lektor. Han har undervist mange år, både i Norge og ved internasjonale skoler i utlandet. Han har jobbet i undervisning siden 2014. Foruten norsk, underviser han også i spansk, tysk, samfunnsfag, historie og engelsk. På fritiden er Emil glad i å trene kampsport, lese, skrive noveller, lære språk, og reise.
Emil bruker bokmål.

Engelsklærere Union Jack - Wikipedia

Ravi

Ravi er en svært erfaren engelsklærer med 20 års erfaring. Han har arbeidet i ulike land i Europa, Asia, Afrika og Australia, og har undervist på alle nivåer – både unge og voksne.

En av hans spesialiseringer er å forberede elever til IELTS- og TOEFL-eksamenene. Med 15 års erfaring innen dette feltet, har han utviklet en dyp forståelse av eksamensformatene, vurderingskriteriene og strategiene for å hjelpe elever med å oppnå ønskede resultater. 

Ravi har også erfaring innen forretningsengelsk, med fokus på varierte emner som presentasjoner, forhandlinger, e-postskriving og profesjonelle kommunikasjonsferdigheter.

Elisabeth Kristi

Elisabeth har jobba som lærar i 15 år. Ho har mastergrad i tysk, mellomfag i engelsk, norsk som andrespråk og sosiologi grunnfag. 

Elisabeth har jobba både i vidaregåande skule og i grunnskule. Dei siste åra har ho undervist norsk og samfunnsfag på vaksenopplæringa. Ho trivst veldig godt i jobben. 

Line

Line er adjunkt og har bachelorgrad i engelsk, med fagene engelsk, allmenn litteraturvitenskap, ppu og videreutdanning i norsk for språklige minoriteter.

Hun har lang erfaring fra undervisning i voksenopplæringen og også som lærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg til jobben som nettlærer for NoTe, jobber Line som oversetter og linguist med norsk og engelsk som språkpar.

Line underviser i norsk på nivå A1, A2 og B1, samt i engelsk.

Anne Berit

Anne Berit er lærer (adjunkt med tillegg) og har lang erfaring med undervisning både i ungdomsskolen, voksenopplæringen og grunnskole for voksne. Hun underviser i fagene norsk, norsk som andrespråk, engelsk og samfunnsfag. Hun har alle nivåer fra A1 – C1, men arbeider mest på B1-B2 nivå.

Kursutviklere

Stig

Stig er utdannet lærer (adjunkt).
Stig har ca. 20 års erfaring som lærer.
Stig har tidligere undervist norsk fra nivå B1-C1 hos NoTe, men nå jobber han som kursutvikler.
Han har også utviklet og driftet nettstedet www.gruble.net
Stig har sammen med våre lærere utviklet kurset NoTe B2. Nå jobber han og flere andre med utvikling av andre spennende kurs.
Stig bruker bokmål.

Thea Sofie

Thea Sofie har mer enn ti års undervisningserfaring med norsk som andrespråk for voksne. Hun er utdannet innen pedagogikk, musikk og teater. I tillegg til å jobbe frilans som norsklærer holder hun kurs i undervisningsmetoder for språklærere. Hun jobber også med oversetting og som tekstforfatter. Thea har bred erfaring med undervisning for alle nivåer, fra A1-C2, men jobber nå kun med kursutvikling hos NoTe. 

Thea har skrevet bøker for de som lærer norsk, blant annet «Mysterier langt nord» og «Postkortene fra fortiden».

Thea bruker bokmål.

Ivar

Ivar er utdannet allmennlærer, og har jobbet i skoleverket i mange år. Han har undervist både barn og voksne. De siste 10-12 årene har han undervist voksne, både i klasserom og på nett. Ivar er nysgjerrig, og alltid på søken etter å lære seg nye kunnskaper og ferdigheter. De siste årene har Ivar også blitt opptatt av læringsdesign, og hvordan lage gode digitale læringsmiljøer på nettet. Av annen utdanning har Ivar en mastergrad innenfor teknologi, norsk som andrespråk, matematikk, ledelse og samfunnsfag.

Erlend Vågeskar

Erlend er en utdannet multimediedesigner med en mastergrad i multimedia og læringsteknologi. Han har kunnskap og ferdigheter innen design, kursdesign, videoredigering, lyddesign og -redigering, og animasjon (2D og 3D).

I dag er han Kursdesigner hos NoTe, hvor han lager blant annet H5P-innhold av ulike slag, animasjoner, videoer, lydopptak og design.

Lina

Lina er utdannet lærer (adjunkt med tillegg). Hun har jobbet mange år som engelsk-, norsk-, og sosiallærer i ungdomsskolen. Hun jobbet som norsklærer for fremmedspråklige på ulike nivåer, med hovedvekt på A1 – A2 ved voksenopplæringen.

Hun har erfaring med å utvikle digitale læremidler, og har startet og bygd opp læringsplattformen Yrkesnorsk.no.

I NoTe jobber Lina primært med kursutvikling, men skal også jobbe noe med å videreutvikle Yrkesnorsk på NoTe sin plattform. 

Stine

Stine er utdannet tv- journalist. Hun har jobbet mange år i NRK som videojournalist. Fra 2018 jobbet Stine med arbeidsrettet norskopplæring for voksne innvandrere i Skien kommune. Hun har jobbet med deltakere i klasserom, på nett og fulgt opp mange i språkpraksis. Stine har vært med på å utvikle læringsplattformen Yrkesnorsk.no.  

Av annen utdanning har Stine utdanning innen blant annet norsk som andrespråk, sosialantropologi, medievitenskap og dokumentarfilm.

I Note jobber Stine som kursutvikler, men er også med på å utvikle Yrkesnorsk.no på Note sin plattform.

Lars

Lars har jobbet med digital læring siden 2006 og har lang erfaring med kursutvikling og teknisk drift av ulike e-læringsplattformer. I NoTe jobber Lars med systemarkitektur og kursutvikling. Han har ekspertise innen Moodle og H5P.

Lars bruker bokmål.

Jobbkonsulent

Eva

Eva kommer fra Stavanger og er vokst opp tospråklig fordi Evas far er fra Serbia og moren hennes er fra Norge. 
Hun har en Bachelor of Management og flere kurs innen både HR og coaching. Hun har arbeidet 13 år med rekruttering og HR-relaterte oppgaver, for det meste i olje og gass bransjen. 
Eva har jobbet i flere år med å administrere Expats som flytter til Norge for å jobbe. Eva er glad i å reise og nysgjerrig på nye kulturer. Hun er en menneskekjenner og er glad i å hjelpe mennesker med å finne sin karrierevei. Hun holder både workshops og webinarer innen rekruttering og intervjuprosesser.