Våre lærere

Alle våre lærere er utdannet som lærer ved høgskole eller universitet. Lærerne ved NoTe er høyt kvalifiserte lærere som har mange års erfaring, og de hjelper deg til å nå dine mål.

Administrasjon

Karense

Daglig leder

Karense er daglig leder og grunnleggeren av NoTe og har undervist norsk på nett i mange år. Hun driver også YouTube-kanalen “Norsklærer Karense” og podkasten som også heter “Norsklærer Karense”. Karense er utdannet allmennlærer og har fordypning i norsk, samfunnsfag og engelsk.

Karense er også en kulturformidler og er opptatt av å lære studenter om Norge og norsk kultur. Karense underviser på alle nivåer fra A1 til C2, og jobber nå som administrator av skolen. Alle lærerne på NoTe er opplært av Karense og bruker hennes metoder i undervisningen på nett.

Esmehan

Administrator

Esmehan jobber som administrator i NoTe og har ansvar for ulike administrative oppgaver, som å sende ut kursbevis og gi tilgang til kurs. 

Ved siden av jobben i NOTE, studerer Esmehan bachelor i HR og teknologi på Høyskolen Kristiania i Oslo.

Esmehan snakker flytende norsk, engelsk og tyrkisk. På fritiden liker hun å trene, og tilbringe tid med familie og venner. 

Ingrid

Ingrid jobber som administrator i NoTe. Hun jobber med administrative oppgaver på kontoret og oppretter blant annet kurstilganger for studentene og holder kontakt med lærerne.

Ingrid er fra Oslo og er utdannet innen økonomi og  administrasjon på BI. Hun har  jobbet mange år i ulike deler av reiselivsbransjen, og var blant annet med å arrangere OL på Lillehammer i 1994. Hun har også studert og jobbet i både USA og Tyskland, og snakker derfor både engelsk og tysk, i tillegg til sitt morsmål som er norsk.
Det meste av sin fritid bruker Ingrid på diverse prosjekter samt reiser i inn- og utland sammen med sine to døtre og venner.

Norsklærere

Kathrine

Kathrine er lærer (adjunkt), med videreutdanning som spesialpedagog (2.avd) og i norsk som andrespråk. Kathrine har lang erfaring som lærer i ungdomsskole og med å undervise i norsk for innvandrere på nivåene A1, A2, B1, B2 og C1. 

Gjennom sitt arbeid som norsklærer, har hun også erfaring i å lære elever norsk for ulike arbeidsplasser. En del av denne undervisningen har også vært på arbeidsplassen til elevene. Hun er også sensor for både muntlig og skriftlig prøver som arrangeres av Kompetanse Norge.

Kathrine bruker bokmål. 

Tine

Tine er utdannet lærer, og har lang erfaring fra norskopplæring for innvandrere. Hun underviser også i grunnskolefag for voksne. Hun har også undervist i 50 timers samfunnskunnskap og vært prøveleder på norskprøver, hun har jobbet målrettet med elever som skal ta norskprøver i mange år. 

I tillegg til jobben som nettlærer, jobber hun på en voksenopplæring hvor hun er kontaktlærer i norsk og faglærer i engelsk. Hun underviser i nivåene A1, A2, B1, B2 og C1.

Tine bruker bokmål.

Markus

Markus er utdannet lærer (adjunkt med opprykk).

Markus har ca. 10 års erfaring som lærer, og har de siste 7 årene spesialisert seg innen engelsk-, norsk og norsk som andrespråk. Markus har vært sensor på norskprøvene flere ganger, og han trives best med å undervise studenter på høyere nivå fra nivå B1 til C1.

Markus ønsker å hjelpe studenter med å heve kompetansen sin i norsk på en effektiv måte. Han kan også hjelpe deg med å styrke dine muligheter innen din karriere. 

Markus bruker bokmål.

Kjersti

Kjersti har vært norsklærer i over 30 år. Siden 2006 har Kjersti jobbet som lærer for voksne innvandrere på voksenopplæring. Hun har bachelorgrad i nordisk språk og litteratur, sosialantropologi og drama, film og teater. 

Kjersti har også en mastergrad i drama og teater og hun har videreutdanning i norsk som andrespråk, pedagogikk og bruk av IKT i opplæring.

Kjersti bruker bokmål.

Cicilie

Cicilie har en bachelor i tysk, årsstudium  i nordiske studier og en bachelor i kultur og samfunnsfag. I tillegg har hun norsk som andrespråk. Nå tar hun en master i norsk som andrespråk ved universitetet i Oslo.

Cicilie har de to siste årene jobbet for den internasjonale sommerskole på universitetet i Oslo der hun har undervist nivå 2. Tidligere har hun undervist A1, A2, B1 og B2 på andre arbeidsplasser. Cicilie har også jobbet i både barnehage og på sykehjem, så hun har erfaring fra ulike arbeidsplasser som hun kan bruke i undervisningen. Hun er også sensor for både muntlige og skriftlige prøver for den internasjonale sommerskole ved universitetet i Oslo.

Cicilie bruker bokmål.

Birgit

Birgit har jobbet som lærer i mange år med norskopplæring for innvandrere. Hun er utdannet lærer, med fordypning i blant annet flerkulturell pedagogikk, samfunnsfag og spesialpedagogikk. Hun underviser på A1, A2, B1, B2, C1 samt arbeidsnorsk, samtaletrening og uttale. Birgit underviser også norsk for barn.

Birgit hjelper også de som skal ta norskprøven med forberedelser til prøven.

Birgit bruker bokmål. 

Åge

Åge har vært lærer i 25 år. Han jobbet i voksenopplæringen siden 2009. Han har undervist på nivåer fra A1-C1. Han er adjunkt med tillegg, og har norsk som 2. språk og 1.avd., spesialpedagogikk i fagkretsen. Han er medlem i det nasjonale sensorkorpset for skriftlige prøver. Åge er også sensor på muntlige prøver. 

Åge har vært profesjonell musiker, men er fortsatt meget aktiv som musiker, og spiller rundt om i Norge med forskjellige artister.

Åge bruker bokmål.

Bente

Bente har jobbet som lærer i mange år, og har lang erfaring innen norskopplæring for innvandrere. Bente er utdannet voksenpedagog og datateknolog fra IT-akademiet, og hun har mye erfaring innen norskopplæring på nett samt klasserom. Hun underviser i nivåene A1, A2, B1 og B2, arbeidsnorsk, helsenorsk, norsk for barnehageansatte, norsk i kantinefaget, samfunnsfag, jobbintervjutrening og samtaletrening. Bente jobber mye med uttaletrening og hjelper studentene til å snakke riktig norsk med god uttale, flyt og intonasjon. Bente hjelper også de som skal ta norskprøven med å øve til prøven.

Bente bruker bokmål. 

Andrea

Andrea er utdannet lærer og har fordypning i norsk som andrespråk, engelsk, spesialpedagogikk og musikk. Hun har bodd i utlandet i 10 år, der hun begynte å jobbe med norskundervisning for sykepleiere. I Norge har hun jobbet med norskundervisning blant annet i voksenopplæring, med videregående skole for voksne, nettundervisning og sommerskolen ved universitetet i Oslo. 

Hun er også sensor for Kompetanse Norge og vurderer norskprøver til kandidater. Andrea underviser i alle nivåene, og særlig B1, B2 og C1.

Andrea bruker bokmål. 

Maren

Maren kjem frå Stavanger, på vestlandet. Ho er lærar i nynorsk, og har også samtaletrening. Nå bur ho i Oslo og jobbar som lærar og frilansjournalist. Magasina og avisene ho skriv i heiter blant anna Nysgjerrigper, Norsk Barneblad, Dagbladet og Dag og tid. Her skriv ho både for barn og vaksne, mest på nynorsk, men også bokmål. 

Maren har utdanning frå Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Maren underviser i nynorsk på alle nivå frå A1 og opp til C1.

Maren har nynorsk som hovedmål, og hun kan bruke bokmål.

Elisabeth

Elisabeth er utdannet allmennlærer, og har jobbet flere år på voksenopplæringen i Lofoten. Her har hun undervist i norsk og på grunnskolen. Hun har også jobbet som nettlærer, og på barne -og ungdomsskolen.
 
Elisabeth har erfaring med ulike nivåer: Alfa, A1, A2, B1, B2 ,C1, og hun har vært sensor på norskprøvene. Nå underviser Elisabeth mest på nivå B1 til C1. I tillegg til å være lærer er Elisabeth også utdannet skiinstruktør og yogalærer. 
 
Elisabeth bruker bokmål.

Eli

Eli kommer fra Sirdal, i nærheten av Stavanger, men nå bor hun i Sogndal på Vestlandet.  Eli har vært lærer siden 1990 og i mer enn 20 år har hun jobbet med norskopplæring, og kan undervise innvandrere på alle nivåer fra A1 til C1. Eli er også medforfatter for et digitalt læreverk innenfor norskopplæring. Siden 1998 har Eli vært sensor på muntlige norskprøver og hun har lang erfaring med å hjelpe elever til å forberede seg til norskprøven.

På fritiden liker Eli å være sammen med familie og venner. Hun liker å trene, både ute og inne, og hun er glad i sang og musikk. 

Eli bruker både nynorsk og bokmål.

Nina

Nina er lærer (lektor) og har jobbet som lærer siden 2009. Hun har jobbet både på barneskole, ungdomsskole og i voksenopplæringen. Nina har en bachelorgrad i lingvistikk og statsvitenskap, og en mastergrad med fordypning i engelsk og videreutdannelse i norsk som andrespråk.

Nina har jobbet som lærer i norsk for innvandrere på nivåene A1, A2, B1, B2 og C1. Hun er også sensor for både muntlig og skriftlig prøver som arrangeres av Kompetanse Norge.
Nina er veldig glad i språk og snakker norsk, engelsk, persisk, spansk og litt italiensk.

Nina bruker bokmål.

Heidi

 

Heidi er utdannet lærer (lektor med opprykk) med fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Hun har jobbet på ungdomsskole, i voksenopplæringen og for private firma. Heidi har lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk, både i klasserom og på nett. I tillegg til jobben som nettlærer, arbeider hun med å utvikle kurs og undervise minoritetsspråklige som skal ta Bergenstesten og Norskprøven. Hun underviser på alle nivåer fra A1 til C1. Heidi retter også tekster på B1-B2 nivå.

Heidi har også arbeidet med kulturutveksling i flere år, og hun har selv bodd og arbeidet i Latin-Amerika, Asia og Afrika. Hun vet hvor utfordrende det kan være å etablere seg i et nytt land og er opptatt av å formidle kunnskap om norsk språk og kultur.

Heidi bruker bokmål.

Vibeke

Vibeke er utdannet som lærer I norsk, samfunnsfag og historie. Hun har jobbet i mange år som norsklærer. På norskkurs har hun jobbet mest med nybegynner og studenter som kan litt norsk og hun er vant til å snakke rolig og tydelig. Hun underviser mest på A1 og A2 nivå, men også litt B1. Vibeke bor i Drammen og snakker østlandsk. Hun er veldig glad i å lære nye språk.

Vibeke bruker bokmål.

Eloise

Eloise er utdannet lektor og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun har jobbet som kontaktlærer på modul 1, og har i tillegg undervist i samfunnsfag på modul 3 og 4 på voksenopplæring. Hun har også vært språkpraksiskoordinator for voksenopplæringa hvor hun har fulgt opp deltakere som har vært i språkpraksis med tilrettelagte undervisningsopplegg og praksisbesøk. Hun underviser norsk i nivåene A1 til A2.

Eloise snakker norsk, engelsk og fransk. 

Hun bruker bokmål. 

Bjørg

Bjørg er utdannet som lærer i norsk og samfunnsfag. Hun har jobbet i voksenopplæring siden 2011. Hun har mye erfaring med norskopplæring på arbeidsplassen ved ulike firmaer. 

Bjørg underviser både på norskkurs og grunnskole for voksne. Hun har også undervist i 50 timers samfunnskunnskapskurs. De siste årene har hun hjulpet elever med forberedelse til norskprøvene. 

Før hun ble lærer jobbet hun som kokk i 12 år, så hun liker å lage mat for familie og venner. Når hun har fri liker hun å lese bøker, ta bilder og gå på tur i fjellet med hunden sin som heter Tina.

Bjørg underviser alle nivåer fra A1 til C1.

Bjørg bruker bokmål.

Susanna

Susanna er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk. Susanna har lang erfaring som lærer fra grunnskole og videregående skole, hvor hun underviser i norsk og engelsk for flerspråklige elever. I tillegg til jobben som nettlærer underviser Susanna flerspråklige elever og yrkesfag elever på videregående skole, både i engelsk og norsk. 

Susanna er underviser i nivåene A1, A2, B1, B2 og C1.

Susanna bruker bokmål.

Stine Lise

Stine Lise er utdannet lærer (lektor) i historie, med norsk. Hun har jobbet i videregående skole i 6 år, og undervist i norsk, norsk som andrespråk, historie og samfunnsfag.

Stine Lise har også tatt videreutdanning i engelsk og norsk som andrespråk. Hun har erfaring med nivåene A1-C1. Hennes interesser er hund og bøker.  

Stine Lise bruker bokmål, men kan også bruke nynorsk. 

Elisabeth

Elisabeth har jobba som lærar i 15 år. Ho har mastergrad i tysk, mellomfag i engelsk, norsk som andrespråk og sosiologi grunnfag. 

Elisabeth har jobba både i vidaregåande skule og i grunnskule. Dei siste åra har ho undervist norsk og samfunnsfag på vaksenopplæringa. Ho trivst veldig godt i jobben. 

Elisabeth har sidan 2014 vore sensor på munnleg norskprøve. 

Elisabeth brukar nynorsk, men kan og undervise på bokmål. 

Carina

Carina er utdannet adjunkt med opprykk og har fordypning i fagene interkulturelle studier, norsk, krle og andrespråkspedagogikk. 
Hun har jobbet som lærer i særskilt norskopplæring i 10 år, og har også jobbet som programrådgiver i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I tillegg til jobben som nettlærer er hun kontaktlærer på småskolen hvor norsk som andrespråk er en stor del av skolehverdagen. 
Carina bruker bokmål.

Hilde Elise

Hilde Elise er utdannet allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og migrasjonspedagogikk. Hun har også en mastergrad i utdanningsledelse. Hilde Elise er lærer på en barneskole i Bærum.
På fritiden liker hun å være sosial, gå turer, svømme, gå på kino og være på sosiale medier. Det viktigste for Hilde Elise er å gjøre noe fint for andre. Hun er frivillig i Norsk Folkehjelp, Røde Kors og i sin hjelpeorganisasjon i Kenya som heter uniKenya.
Hilde Elise bruker bokmål.

Stig

Stig er utdannet lærer (adjunkt).
Stig har ca. 20 års erfaring som lærer. Stig underviser fra Nivå B1-C1.
Han har også utviklet og driftet nettstedet www.gruble.net
Stig har utdanning innen veiledning og erfaring som jobbkonsulent. Han kan hjelpe utvikling av dine norskferdigheter og være behjelpelig med å se på karrierevalg og muligheter på arbeidsmarkedet.
Stig har også ledet og hatt ansvaret for over 1000 frivillige i forbindelse med World Cup-arrangementer i skiflyvning.
Stig bruker bokmål.

Heidi M.

Heidi M. er lærer (adjunkt) med videreutdanning i blant annet engelsk, finsk, spesialpedagogikk, tegnspråk og norsk som andrespråk. I tillegg er hun utdannet montessoripedagog for aldersgruppen 6-12 år og suggestopedilærer. Heidi har lang erfaring som lærer på barnetrinnet, i ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen. Hun har undervist på nivå Alfa, A1, A2,B1 og B2.

Heidi er fra Nord-Norge, og bruker bokmål og Finnmarksdialekt.

Lærere i norsk og samfunnskunnskap

Bodil Marie

Bodil Marie utdannet sosialantropolog og samfunnsviter. Hun har studert nordisk språk og litteratur på universitetet og tatt videreutdanning i norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Bodil Marie har jobbet som norsklærer, for voksne innvandrere i Bergen. I tillegg har hun undervist i norsk, samfunnsfag og naturfag på grunnskole for voksne. Nå bor Bodil Marie i København.

Bodil Marie underviser norsk på alle nivåer fra A1-A2-B1-B2 og C1. I tillegg er Bodil Marie samfunnsfaglærer og holder kurset «Samfunnskunnskap 50 timer» på norsk og engelsk.

Bodil Marie bruker bokmål.

Anne Berit

Anne Berit er lærer (adjunkt med tillegg) og har lang erfaring med undervisning både i ungdomsskolen, voksenopplæringen og grunnskole for voksne. Hun underviser i fagene norsk, norsk som andrespråk, engelsk og samfunnsfag. Hun har alle nivåer fra A1 – C1, men arbeider mest på B1-B2 nivå. Hun er sensor på muntlige norskprøver.

Anne Berit tilbyr samtaletrening, uttale, øving til norskprøvene og samfunnsfagskurs.
Som mange nordmenn er Anne Berit glad i å være ute på tur og hagearbeid. Hun liker sang og musikk.
Anne Berit bruker bokmål.

Jobbkonsulent

Eva

Eva kommer fra Stavanger og er vokst opp tospråklig fordi Evas far er fra Serbia og moren hennes er fra Norge. 
Hun har en Bachelor of Management og flere kurs innen både HR og coaching. 
Hun har arbeidet 10 år med rekruttering og HR-relaterte oppgaver, for det meste i olje og gass bransjen. 
HR er et bredt fag hvor man jobber med både oppfølging av sykemeldte, personalsaker, trivsel på jobb, strategi og intervju. 
Eva har jobbet i flere år med å administrere Expats som flytter til Norge for å jobbe. 
Eva er glad i å reise og nysgjerrig på nye kulturer. 
Hun er en menneskekjenner og er glad i å hjelpe mennesker med å finne sin karrierevei. 
Hun holder både workshops og webinarer innen rekruttering og intervjuprosesser.

Lærere som retter tekster

Thea Sofie

Thea Sofie har mer enn ti års undervisningserfaring med norsk som andrespråk for voksne. Hun er utdannet innen pedagogikk, musikk og teater. I tillegg til å jobbe frilans som norsklærer holder hun kurs i undervisningsmetoder for språklærere. Hun jobber også med oversetting og som tekstforfatter. Thea har bred erfaring med undervisning for alle nivåer, fra A1-C2, men jobber nå kun med retting av skriftlige tekster og oppgaver. 

Thea driver også nettstedet www.lesnorsk.no. Der finner man letteste tekster for alle nivåer. Akkurat nå er hun også aktuell med en lettest bokserie som heter «Mysterier langt nord».

Thea bruker bokmål.

Edel

Edel har en mastergrad i Allmenn litteraturvitenskap fra UiO, årsenhet i Nordisk – språkhistorie, grammatikk og litteraturhistorie – fra NTNU, og 60 studiepoeng i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
 
Hun har vikariert som lektor i norsk ved Universitetet i Sørlst-Norge og jobbet flere år  på ulike biblioteker. 
 
Edel leser fra gammel til ny litteratur, mest romaner, noveller, og faglitteratur eller fakta, men også barnebøker, ungdomsbøker, og dikt. 
Edel retter tekster for våre studenter som er på høyere nivå (B1-C1)  i norsk.
 
Edel bruker bokmål.

Marit

Marit har jobbet som lærer siden 1997. I voksenopplæringen har hun jobbet i godt over ti år. Hun underviser på nivåer fra A1 til og med B2. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning, med mellomfag i norsk og  i tysk. I tillegg har hun norsk som andrespråk videreutdanning. Hun er norsklærer, hun retter skriftlige tekster og hun er sensor ved de muntlige Norskprøvene.
 
Marit bruker bokmål. 

Nina Brigitte

Nina Brigitte er lærer (adjunkt), og har jobbet på voksenopplæring i 25 år. Hun har undervist på nivåer fra A1 til B2. I tillegg til norskundervisning er hun kontaktlærer for en fremmedspråklig grunnskoleklasse og underviser i norsk og engelsk. Nina har også i 5 år vært sensor for Kompetanse Norge.

Nina Birgitte bruker bokmål.

Amanda

Amanda er utdannet fjernsyns- og multimedieprodusent, og har studert kunsthistorie, pedagogikk og norsk som andrespråk. Hun har jobbet flere år på videregående skole, og de siste årene i en stor frivillig organisasjon. Der underviser hun minoritetsspråklige kvinner i norsk og samfunnsfag, stort sett på B1-nivå, men også på A1 og A2.           
 
Amanda har engelsk, dansk og norsk som morsmål. Hun bruker bokmål i undervisningen, men kan bruke nynorsk også.  
 
 

Trude

Trude har jobbet som adjunkt i voksenopplæring i over 20 år, og har hatt alle spor og nivåer i norskopplæring. De siste 5 årene har hun jobbet mest med B2-nivået og mange av hennes deltakere har oppnådd B2 gjennom hardt arbeid. Hun vet hva det krever av både kursdeltakere og henne som veileder for å oppnå sine mål i språklæringen og vil gjøre sitt beste for å veilede deltakerne best mulig. Hun er sensor og klagesensor for Kompetanse Norge på skriftlige prøver på B1-B2-nivået.
Hun har også mye erfaring med muntlig sensurering på norskprøven. Trude har blant annet pedagogikk, sosialantropologi og norsk som andrespråk i sin fagkrets.

Trude bruker bokmål.

Lillann

Lillann er utdannet yrkesfaglærer i helse og oppvekst med videreutdanning i norsk som andrespråk og norsk. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnleggende norsk for voksne innvandrere på nivå A1,  A2, B1 og B2 og har vært sensor en rekke ganger. Hun har også mange års erfaring som lærer i samfunnskunnskap. Lillann er opptatt av å formidle yrkesnorsk spesielt innenfor helse, norsk kultur og tankesett.
Lillann jobber til daglig som yrkesfaglærer på helse og oppvekst ved en videregående skole for voksne.

Engelsklærere

Rebecca

Rebecca er fra Michigan. Hun har nesten tjue års erfaring med å undervise i engelsk. Først underviste hun i Tyskland. Nå har hun bodd i Norge ti år. Hun underviser i forretningsengelsk, generell engelsk og testforberedelse på alle nivåer i engelsk, inkludert IELTS og TOEFL-testen. Rebecca har også samtaletrening for de som vil bli flinkere til å snakke engelsk. Rebecca underviser engelsk på alle nivåer fra A1 til C2.
 
Rebecca har engelsk som morsmål, hun snakker flytende tysk og kommuniserer godt på norsk. Hun jobber også som frilansskribent, musiker og historieforteller.

Matt

Matt har undervist i engelsk til studenter over hele verden i flere år. Han underviser engelsk på alle nivåer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Han er også spesialist i «Busness-English».
 
Matt er amerikansk og tysk statsborger og morsmålet hans er engelsk. Han snakker også flytende tysk, norsk og spansk. Matt bodde i Norge fra 2007-2014 og har reist mye gjennom Europa, Latin-Amerika og det nære Østen. Det er på grunn av denne reisen at han elsker å møte mennesker fra hele verden, høre historiene deres og finne de beste måtene for dem å lære engelsk på en effektiv og morsom måte.

Lærer i samfunnskunnskap arabisk

Suria

Suria har utdanning innen arabisk litteratur, og hun kan flytende arabisk. Hun har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun jobber nå på barneskole som lærer i særskilt språkopplæring. Hun har jobbet i mange år som lærer på voksenopplæring. Suria har tatt etterutdanningskurs for lærere via Kompetanse Norge i samfunnskunnskap og er lærer på kurset samfunnsfag 50 timer på arabisk. 

Kontakt

+47 400 48 599
post@note.no

Personvern