Skip to main content

Tomas Pasternak

Stor takk for kurs A2. Jeg lærte mer grammatikk, flere uttrykk og ord. Kurset er basert på tekst og ord fra forskjellige områder (personlig, offentlig, opplæring, arbeidsliv og så videre) derfor er ordene viktig også for å ha et godt ordforråd. Jeg er også glad for at jeg fikk forskjellig opplysninger om Norge og norsk
samfunn – om fauna og flora, penger, familie, idrett, liv, arbeid, skikker osv.

Kontakt