Skip to main content

Universell Utforming og tilgjengelighet hos Note

Hos Note er vi forpliktet til å sikre at alle våre tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser eller teknologiske ferdigheter. Vi mener at undervisning skal være tilgjengelig for alle, og vi streber etter å oppfylle prinsippene for universell utforming i alle våre tilbud.

Hva er Universell utforming?

Universell utforming betyr å designe produkter, miljøer, programmer og tjenester slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesialdesign. Dette prinsippet er sentralt i vår tilnærming til undervisning og kursene vi utvikler og tilbyr. Vi streber etter å innfri de 35 kravene som settes til privat sektor etter standarden WCAG 2.1. 

Les mer informasjon om disse kravene på UU-tilsynets nettsider her. 

Hva betyr dette for Notes nettkurs?
Alle nettkurs som er utviklet av Note er utarbeidet med universell utforming som arbeidsverktøy. Dette betyr for eksempel: 

  • All forhåndsinnspilt lyd tilbys også som tekst 
  • Undertekster i videoer kan slås av og på 
  • Kontrastforhold mellom skrift og bakgrunn som tilfredsstiller WCAG-kravene
  • All funksjonalitet skal kunne brukes ved hjelp av tastatur

Ønsker du å se en komplett liste over alle krav og Notes grad av måloppnåelse av hvert enkelt krav? Ta gjerne kontakt med oss på post@note.no.

Våre tiltak for tilgjengelighet

  1. Brukervennlige nettsider: Vi har optimalisert våre nettsider for å være intuitive og enkle å navigere. Vi følger retningslinjene for universell utforming av nettinnhold (WCAG) for å sikre at vårt innhold er tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser.
  2. Nettkurs utviklet i henhold til UU: Våre nettkurs er utviklet i henhold til gjeldende krav for privat sektor. 
  3. Personlig tilpasning: Vi tilbyr individuell tilpasning av undervisningen for å møte spesifikke behov. Dette inkluderer tilrettelagt læringsstøtte og spesialtilpasning av undervisningsmetoder.
  4. Digital Inkludering: Våre digitale plattformer støtter bruk av hjelpemidler som skjermlesere og stemmestyring. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den digitale brukeropplevelsen for alle våre elever.
  5. Kontinuerlig bearbeidelse: Vi jobber kontinuerlig for å passe på at kursene utviklet av Note innfrir kravene som er satt til privat sektor. 

Din tilbakemelding er viktig

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra våre brukere. Det er viktig for å kunne forbedre tilgjengeligheten og inkluderingen i våre tjenester. Hvis du opplever noen utfordringer med våre kurs eller har forslag til forbedringer, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan gjerne ta kontakt hvis du ønsker en komplett liste over WCAG-statusen til Notes egenutviklede nettkurs. Du kan skrive til oss på: post@note.no