Samfunnskunnskap Norsk

kr3990kr4990

Nullstill

Beskrivelse

Norsk

Dette kurset er laget for voksne innvandrere som nettopp har kommet til Norge eller bodd i Norge maksimum 5 år. Kurset kan tas på språkene norsk og engelsk. Kurset er obligatorisk for de som har oppholdstillatelse/nasjonalitet utenfor EU/ Schengenområdet, og ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse I Norge. Formålet med kurset er å gi studenter en grundig introduksjon til det norske samfunnet, det norske politiske systemet og det norske levesettet, så vel som rettigheter og plikter for hver norske borger. Kurset dekker følgende 7 emner som er definert i læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Norwegian Teaching Kursdeltakeren må fullføre oppgaver for alle de 7 emne, i tillegg til 30 minutters diskusjoner med nettlæreren for hvert emne. Både oppgavene og samtalene med nettlærer må være fullført for å kunne få kursbevis. Du kan studere på ditt morsmål, men oppgavene og samtalene med nettlærer skal være på norsk eller engelsk. 

  1. Ny innvandrer i Norge 
  2. Historie, geografi og levesett 
  3. Barn og familie
  4. Helse
  5. Utdanning og læring 
  6. Arbeidsliv 
  7. Demokrati og velferdssamfunn 

Kurslengde: Det er to muligheter når det gjelder kurslengde. Vanlig kurslengde gir deg mellom 1-3 måneder til å fullføre kurset. Alle oppgaver og samtaler med læreren må fullføres innen denne tidsperioden.Rask kurslengde er for deg som trenger å bli ferdig med kurset raskt, innen minimum 2 uker.

Tilleggsinformasjon

Varighet

2 uker, 3 måneder