Skip to main content

Repeter, lær mer! Repetisjonshefter for A1 og A2 kombinert pakke

kr435kr470

Beskrivelse

 

Hva er det? 

Dette er en pakke med to hefter. Hvert hefte er på 56 sider, så totalt er det 112 sider. I disse heftene kan du repetere norsk på nivå A1 og A2. Du kan repetere lesing, skriving, muntlig, vokabular og grammatikk. Bak i heftene er det en fasit, så du kan sjekke om du har svart riktig på oppgavene i heftene.

Heftene passer for deg som har lært norsk på nivå A1 og A2 og som trenger å repetere det du har lært. Har du gått på norskkurs? Eller har du lært norsk selv? Disse heftene hjelper deg til å bli bedre i norsk på nivå A1 og A2!

 

Hvem er heftene for? 

Heftene passer for deg som vil repetere norsk på nivå A1 og A2. Du har lært norsk på nivå A1 og litt norsk på nivå A2, og vil repetere for å bli flinkere i norsk på nivå A1 og A2.

Du kan jobbe med heftene alene eller sammen med andre.

 

Hva får du? 

I A1- heftet får du:

 • 12 lesetekster med oppgaver – øv på å lese norsk!
 • 11 skriveoppgaver – øv på å skrive norsk!
 • 1 liste med tips om skriving
 • 10 muntlige oppgaver – øv på å snakke norsk!
 • 20 lister med vokabular – lær nye ord og uttrykk!
 • 20 grammatikkforklaringer – lær mer grammatikk!
 • 67 oppgaver om grammatikk, vokabular og leseforståelse
 • fasit (liste med riktig svar) til de 67 oppgavene om grammatikk, vokabular og leseforståelse
 • fasit til 1 av skriveoppgavene

 

I A2-heftet får du:

 • 14 lesetekster med oppgaver – øv på å lese norsk!
 • 10 skriveoppgaver – øv på å skrive norsk!
 • 1 liste med tips om skriving
 • 13 muntlige oppgaver – øv på å snakke norsk!
 • 13 lister med vokabular – lær nye ord og uttrykk!
 • 27 grammatikkforklaringer – lær mer grammatikk!
 • 55 oppgaver om grammatikk, vokabular og leseforståelse
 • fasit (liste med riktig svar) til de 55 oppgavene om grammatikk, vokabular og leseforståelse
 • fasit til 3 av skriveoppgavene

 

Dette er to trykte hefter. Du skal skrive inne i heftene når du gjør oppgavene. Noen av skriveoppgavene skal du skrive på et eget ark.

Størrelsen på heftene er 21,0 cm * 29,7 cm. A1-heftet inneholder 56 sider (inkludert forside og bakside). A2-heftet inneholder også 56 sider (inkludert forside og bakside).

 

Om forfatteren

Birger Aurlien Flak har undervist utlendinger/innvandrere i norsk siden 2008, blant annet ved Oslo Voksenopplæring og ved Universitetet i Oslo. Han driver nettstedet Bnorsk.no, Birgers norskside. Dette er et nettsted for alle som lærer norsk, og for alle som underviser i norsk som andrespråk.

 

Pris og sending

Prisen på pakken med to hefter er 370 kroner + porto på 65 kroner, totalt 435 kroner. Vi sender heftene samme uka som du har bestilt.

For sending i Europa er prisen 370 kroner + porto på 80 kroner, totalt 450 kroner.

For sending utenfor Europa er prisen på 370 kroner + porto på 100 kroner, totalt 470 kroner.

Viktig: Det er folk som lærer seg norsk og som ikke har norsk som morsmål som kan kjøpe enkelthefter. Dersom du jobber på en voksenopplæring må du/dere bestille klassesett av bøkene, da det ikke er lov til å kopiere fra bøkene. Man kan likevel bestille ett av hvert hefte til gjennomsyn for å vurdere om dere skal kjøpe klassesett.

BESTILLINGSSKJEMA AV KLASSESETT FOR BEDRIFTER OG KOMMUNER: KLIKK HER!

 

Lignende produkter

Helsenorsk

Engelsk uttalekurs

NORSKPLUSS B2

Kontakt