Norsk uttalekurs

kr3990kr5990

A1-A2-B1-B2-C1-C2
På nett

Nullstill

Beskrivelse

Hva er SpeechDesigner?
Speechdesigner er et kurs som hjelper deg å forbedre din uttale. God uttale er viktig. Hvordan vi snakker er like viktig som hva vi sier for å bli forstått, og god uttale bidrar til flere muligheter og bedre kommunikasjon. SpeechDesigner er et uttaleprogram som bidrar til kraftig forbedring av norskuttale på få timer.
SpeechDesigner benytter seg av den spesialtilpassede metoden SmartMotion i sitt program.
Metoden er utviklet i samarbeid med eksperter på fagområdene nevrovitenskap, logopedi og
pedagogikk, og gjør at en lærer uttale på en spennende, enkel og unik måte.
Uttaleprogrammet er for deg som ikke har norsk som morsmål, og som ønsker å forbedre norskuttalen for å
bedre forstå og bli forstått i hverdagen din.
Her er eksempler på testresultater på norsk uttale fra tidligere deltakere:


Test 1: Første kursdag

Test 2: Siste kursdag

Test 3: Ca. 3 måneder etter kurset

 

Hva får du?

 • Tre kursdager à 2 timer med instruktør (inkl. 10 min. pause alle kursdager)
 • Undervisning, måling og oppfølging av uttaleforbedringen
 • Tre tester for å måle den norske uttalen og utviklingen; før, underveis og ca. 2-3 mnd. etter
  kurset
 • Arbeidshefte blir tilsendt på e-post
 • Ukentlige øvingslinker helt fram til 3. test er gjennomført, totalt 12 øvingslinker (1 hver uke)
 • Kurset avsluttes med et ½ times møte med instruktør og Karense for evaluering og hvordan
  trene videre
 • Kursbevis etter gjennomført kurs

Hvem er kurset for?

 • Kurset er for alle som ønsker en bedre norsk uttale (A1-C2)
 • Kurset er både for enkeltpersoner og for bedrifter

Privatkurs og gruppekurs

Man kan ha kurset enten som privatkurs (en til en med Øyvind) eller i gruppe.

Gruppekurset starter når vi har nok deltakere til en gruppe på minimum 4 deltakere.

Maks antall deltakere på gruppekurs er 6 deltakere.

Gruppekurs er billigere, så hvis du har venner eller kollegaer som vil ta kurset sammen med deg, får dere kurset til en rimeligere pris per person.

OBS: Gruppekurset blir holdt på tirsdager fra kl. 18 -20 i 3 uker fra oppstart av kurset.

Anbefalinger fra deltakere som har tatt SpeechDesigner kurs

Linda Schlüter 13.05.2021:
I 2019 deltok jeg på et kurs hos SpeechDesigner som ble arrangert av Karense Fosliens nettskole
note.no. Dette kurset kan jeg absolutt anbefale for dem som vil forbedre sin norske uttalelse på en
effektiv måte. Kurset i seg selv var en stor opplevelse og jeg lærte mye om den norske uttalelsen på en
flott, morsom og spennende måte. Læreren Øyvind Harv er en entusiastisk lærer som viser både stor
lyst, kunnskap, engasjement og kunnskap til å undervise og motivere deltakerne. Det er nesten ikke til
å tro hvor mye jeg som har lært norsk nå i 11 år har lært om den norske uttalen. Jeg fikk blod på tann
og begynte med et avansert kurs i uttaledesign etter grunnkurset.
Jeg synes det er viktig å lære seg en god uttale fra dag én samtidig som man lærer seg grammatikken.

 

Robert Roy Hoffmann 20.04.21
Avdelingsleder Tolketjenesten TolkSør Kristiansand kommune:

Å uttale riktig er like viktig som å snakke og forstå. Hvis ikke uttalen er riktig skaper det avstand til
mottaker. Etter å ha gjennomført SpeechDesigner-kurset, skulle jeg ønske det var der da jeg først
kom til Norge slik at jeg hadde begynt å lære riktig fra dag en. Å lære uttale er like viktig som å lære
språket!

 

Anbefaling fra Mirza Becirbegovic 07000 Agder Taxi:
07000 Agder Taxi har ved flere anledninger, senest våren 2021, gjennomført
SpeechDesigner kurs som går på uttale, der deltagerne gjennom praksis får øvd på uttale og
får vurdert sin fremgang over tid.
Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært positive, og vi ser at dette kurset er noe flere
kandidater kan ha behov for. I et serviceyrke er kommunikasjon noe av det viktigste, og da er
det viktig å kunne gjøre seg godt forstått. Uttale er best lært gjennom praksis samt
tilbakemeldinger fra fagpersoner underveis.

 

Raul, 39 år gammel drosjesjåfør fra Mexico som har vært i Norge i 10 år.

Uttalekurset jeg gikk på våren 2021 var spennende og lærerikt. Da jeg kom til Norge lærte jeg
språket, men uttale var en annen sak. Gjennom uttalekurset har jeg lært hvordan man former de
ulike lydene. Dette har gjort at jeg nå snakker tydeligere og med bedre intonasjon.
Raul, 39 år gammel drosjesjåfør fra Mexico som har vært i Norge i 10 år.

 

Se video om uttalekurset her:

Tilleggsinformasjon

Varighet

Gruppekurs maks 6 personer / 6 timer / 3 måneders kursperiode, Privatkurs 6 timer / 3 måneders kursperiode