Skip to main content

Min Vei A1-C1 12 mnd / 550 timer

kr19590

Beskrivelse

Min Vei A1-A2-B1-B2-C1 Min Vei er et komplett 3-trinnskurs i norsk fra grunnleggende til avansert nivå. Dette strukturerte og velbalanserte kurset har et tydelig fokus på vokabular, grammatikk og studentenes evne til å snakke og uttrykke deres meninger og synspunkter.

Dette er et intensivt og effektivt nettkurs. Du finner relevante tekster om norsk kultur, samfunn og livsstil. Hver tekst har multimediaoppgaver, aktiviteter og forklaringer på grammatikk. En separat del med interaktive øvelser hjelper deg med å repetere stoffet, mens en integrert ordbok hjelper deg med å huske nye ord og uttrykk, gjennom en simpel, og klar oversikt som er lett å følge.

Nettundervisninger både med «live» undervisning gjennom Skype og du får personlig oppfølging og tilbakemeldinger på Min Vei. Når du har undervisning med læreren din, bestemmer der hva om du ønsker å fokusere på å snakke, diskutere grammatikk eller se på oppgaver du har skrevet.

Det er totalt inkludert 12 timer samtale med din lærer på Skype på dette kurset, men du kan også bestille flere timer samtaletrening hvis du ønsker. Når du jobber med en oppgave, kan du også få tilgang til informasjon om grammatikk, eksempler, rettskriving, setningsoppbygging og vokabular. Dersom du ønsker å gjøre ekstraarbeid, finner du oppgaver for hvert emne med ekstra øvelser i grammatikk, rettskriving og uttale. Alle dine tilbakemeldinger og svar på alle oppgaver du gjør, blir lagret i dine interne filer.

Bestill ekstra samtaletrening her!

Alle våre kurs har tidsbestemte perioder

Når du har et kurs hos oss, er det for en tidsbestemt periode. Kursets startdato og sluttdato står tydelig spesifisert i eposten du får når du får tilgang til kurset.

Kurset har altså en startdato og en sluttdato. Du kan ikke bruke kurset etter sluttdatoen, men du kan forlenge tilgangen din ved å kjøpe flere måneder. Hvis du forlenger kurset, vil alle dine resultater være lagret, og du kan fortsette som før. Dersom du ikke benytter deg av kurset i kursperioden, kan ikke kurset åpnes for deg igjen senere, for da er kursperioden over. Da må du kjøpe nytt kurs for å få tilgang igjen. Vi kan ikke sette kurset på pause hvis du er syk eller skal på ferie. Det betyr at kursperioden ikke kan stoppes når den er startet.

English:

Min Vei is a complete online course in Norwegian including all levels from A1 (beginner), A2 (medium), B1 (intermediate), B2 (advanced), and C1 (academic). We work on grammar, writing, listening and we practice speaking in the private tutoring sessions.

The courses are individual as we have experienced that online group sessions are not as effective when learning a new language.

You will find both video files and audio files in the courses. For this course, you have 12 hours of mandatory tutoring with your teacher in addition to the online course, and you can order extra tutoring sessions if you choose.

The course gives you qualified hours if you are going to apply for permanent residency or citizenship through UDI/Police here in Norway. UDI approves a maximum of 48 hours per month for online studies and this course qualifies for 550 hours of Norwegian.

Purchase extra tutoring sessions here.

All our courses are time bound

When you have a course with us, it is for a limited time period. The start date and end date of the course is clearly specified in the email you receive when you access the course.

You can not use the course after the end date, but you can extend your access by purchasing ekstra months. If you extend the course, all your results will be saved and you can continue as before. If you do not use the course during the course period, the course cannot be opened for you again later, because then the course period is over. You have to buy a new course to gain access again. We can not pause the course if you are ill, going on holiday or if you are busy with work or other things. This means that the course period cannot be stopped once it has started.

Lignende produkter

MIN VEI A1-B1 7 måneder / 300 timer

Engelskkurs komplett pakke A1-B2

B1 skriftlig webinar FILM