MIN VEI A1-B1 6 måneder / 250 timer

kr8790

Beskrivelse

Kurset passer for deg som er nybegynner eller på et grunnleggende nivå i norsk. På dette kurset har du tilgang til tre nivåer: A1, A2 og B1. Du kan jobbe på det nivået du ønsker. Inkludert i 6 måneders kurset er også 6 timer samtale med din nettlærer, og du kan bestille ekstra samtaletrening hvis du ønsker det. Du finner relevante tekster om norsk kultur, samfunn og livsstil. Hver tekst har multimediaoppgaver, aktiviteter og forklaringer på grammatikk. En separat del med interaktive øvelser hjelper deg med å repetere stoffet, mens en integrert ordbok hjelper deg med å huske nye ord og uttrykk, gjennom en enkel, og klar oversikt som er lett å følge. Nettundervisning er både med «live» undervisning gjennom Skype og du får personlig oppfølging og tilbakemeldinger fra læreren på Min Vei. Når du har undervisning med læreren din, bestemmer der hva om du ønsker å fokusere på å snakke, diskutere grammatikk eller se på oppgaver du har skrevet. Når du jobber med en oppgave, kan du også få tilgang til informasjon om grammatikk, eksempler, rettskriving, setningsoppbygning og vokabular. Kurset inkluderer skriftlige og muntlige øvinger som du sender inn til din nettlærer. Senere vil du få tilbakemelding på dine innsendinger fra din nettlærer. Dersom du ønsker å gjøre ekstraarbeid, finner du oppgaver for hvert emne med ekstra øvelser i grammatikk, rettskriving og uttale. Alle dine tilbakemeldinger og svar på alle oppgaver du gjør, blir lagret i dine interne filer.

Bestill ekstra samtaletrening her!

English:
Min Vei is a complete online course in Norwegian with three levels: A1 (beginner), A2 (medium), and B1(intermediate). We work on grammar, writing, listening and we practice speaking in our private tutoring sessions.

The courses are individual as we have experienced that online group sessions are not so effective when learning a new language. You will find both video files and audio files in the courses.

For this course, you have 6 hours mandatory tutoring with your teacher in addition to the online course, and you can book extra tutoring sessions if you choose. The course gives you qualified hours if you are going to apply for permanent residency or citizenship through UDI/Police here in Norway. UDI approves a maximum of 48 hours per month for online studies and this course qualifies for 250 hours of Norwegian.

Purchase extra tutoring sessions here.