Skip to main content

Intensiv B2 skriftlig gruppekurs på nett 50 timer vinter 2024 med Iris

2 på lager

kr5990

2 på lager

Beskrivelse

Skriftlig norsk B2 er et kurs for deg som skal ta norskprøven og ønsker å bestå B2 nivå på den skriftlige prøven.

Kurset vil være i gruppe på nett, så du kan bo hvor som helst og delta på kurset.

Det er 25 plasser på kurset.

Kurset vil ha fokus på de fire vurderingskriteriene til norskprøven:

– Tekstoppbygging

– Rettskriving og tegnsetting

– Ord og uttrykk

– Grammatikk

Grammatikkdelen vil særlig dreie seg om å bygge opp setninger og å binde dem sammen. Tekstdelen vil handle om hvordan man bygger opp et avsnitt og en argumenterende tekst som helhet. Det vil være 2 innleveringer hver uke. Vi kommer til å jobbe med både klagebrev og argumenterende tekst som er oppgavene man får på B2 skriftlig norskprøve.

Alle oppgavene vil være knyttet til dagsaktuelle temaer som kan komme på norskprøven. Det er viktig at du skriver tekstene uten hjelpemidler for at vi skal kunne vurdere dem og hjelpe deg på best mulig måte. Vi korrigerer og setter nivå på alle tekstene du sender. Vi forteller deg også hva du må gjøre for å løfte teksten opp til B2 nivå, dersom du er på B1. Våre norsklærere har lang erfaring og flere av dem er sensorer på norskprøven for Kompetanse Norge. Tekstene blir rettet med tilbakemelding, vurdering på nivå og tips til hva du må gjøre for å forbedre tekstene dine. Vi vil gå gjennom temaer knyttet til læreplanen i norsk for B2 nivå. Noen av temaene på kurset vil være arbeidsliv, politikk, skole og utdanning, helse og velferd, miljø og klima.

Kursinfo:

Kursdager: mandager og en lørdag (16. mars 2024)

Startdato: mandag 5. februar 2024

Undervisningsdager: hver mandag 17.00-20.15 og lørdag 16. mars kl. 17.00-19.30

Antall timer per gang: 4 timer (lørdag 16. mars 3 timer)

Totalt antall timer på hele kurset: 50

Antall skriftlige innleveringer på kurset: 20

Siste kursdag: mandag 13. mai 2024

Plasser på kurset: 25

Læreverk: NoTe B2 kurs + Karenses B2 skriftlig webinar (film)

Pris: 5990kr

 

Lærer på kurset Iris Heltne

Iris er utdannet cand.polit./lektor i språk og samfunnsfag ved UiB og NTNU, og har vært lærer for voksne og ungdommer i 25 år. Hun har undervist på alle nivåer og ved mange skoler, blant annet voksenopplæringen i Ålesund og Borgund videregående skole. Hun har undervist i norsk som andrespråk både på internett og i klasserom, i små og store grupper, og vært kontaktlærer for «språkklassen» og «klasse i grunnleggende norsk». Iris får gode tilbakemeldinger på at hun hjelper elevene å gjøre språket tilgjengelig for elever med veldig ulike språkbakgrunner.

Iris vil hjelpe deg med å nå dine mål for å bestå skriftlig B2. Fokus for undervisningen vil være grunnleggende språkstrukturer, ordforråd og formuleringer på et høyt språklig nivå.

Lignende produkter

Norskprøvekurs 6 måneder

Min Vei A1-A2

Permanent residency package 7 months

Kontakt