Skip to main content

Intensiv B1 skriftlig gruppekurs på nett høst 2024 50 timer med Markus

16 på lager

kr5990

16 på lager

Beskrivelse

Beskrivelse av kurset

Skriftlig norsk B1 er et kurs for deg som skal ta norskprøven og ønsker å utvikle deg mot B1 nivå på den skriftlige prøven.

Kurset vil være i gruppe på nett, så du kan bo hvor som helst og delta på kurset.

Det er 25 plasser på kurset.

Kurset vil ha fokus på de fire vurderingskriteriene til norskprøven:

– Tekstoppbygging

– Rettskriving og tegnsetting

– Ord og uttrykk

– Grammatikk

Grammatikkdelen vil særlig dreie seg om å bygge opp setninger og å binde dem sammen. Tekstdelen vil handle om hvordan man bygger opp et avsnitt og tekst som helhet. Det er 20 skriftlige innleveringer på kurset.

Vi kommer til å jobbe med fire ulike oppgavetyper:

  1. Beskrive et bilde
  2. Fortelle om et kjent tema
  3. Uttrykke egne meninger i form av klagebrev
  4. Argumenterende tekster (for dere som skal ta norskprøven B1-B2)

Alle oppgavene vil være knyttet til dagsaktuelle temaer som kan komme på norskprøven. Det er viktig at du skriver tekstene uten hjelpemidler for at vi skal kunne vurdere dem og hjelpe deg på best mulig måte. Vi korrigerer og setter nivå på alle tekstene du sender. Vi forteller deg også hva du må gjøre for å løfte teksten opp til B1 nivå, dersom du er på A2. Våre norsklærere har lang erfaring og flere av dem er sensorer på norskprøven for Kompetanse Norge. Tekstene blir rettet med tilbakemelding, vurdering på nivå og tips til hva du må gjøre for å forbedre tekstene dine. Vi vil gå gjennom temaer knyttet til læreplanen i norsk for B1 nivå. Noen av temaene på kurset vil være arbeidsliv, politikk, skole og utdanning, helse og velferd, miljø og klima.

Kursinfo:

Kursdag: søndag

Startdato: søndag 18. august 2024

Undervisningsdag: søndag (kl. 09.00-13.00)

Antall timer per gang: 4 timer på søndag

Totalt antall timer på hele kurset: 50

Antall skriftlige innleveringer på kurset: 20

Siste kursdag: søndag 10. november 2024

Plasser på kurset: 25

Læreverk: NoTe B1 kurs + Karenses B1 skriftlig webinar (film)

Pris: 5990kr

 

Læreren for gruppa er Markus Hoem

Jeg heter Markus og jeg skal være norsklærer for dere på dette
kurset.
Jeg har jobbet mange år som norsklærer, karriereveileder og kan
også mye om arbeidslivet i Norge: Jeg har hjulpet mange
studenter med å utvikle seg i arbeidslivet og vet en del om hva
slags krav arbeidslivet stiller til språk. Det er også viktig å kunne
språket for å trives i arbeidslivet og gjøre det bra i norsk arbeidsliv.
Jeg synes det er hyggelig å hjelpe studenter med å bli bedre i
norsk på en effektiv og resultatorientert måte. Jeg har jobbet som
både eksaminator og sensor på skriftlig og muntlige prøver, og har
hjulpet mange studenter med å gå fra B1 til B2 i skriftlig i løpet av
et kurs. Det gleder meg å se resultater.
Jeg er interessert i kultur, språk og musikk. På fritiden lager jeg
musikk og spiller piano.
Jeg gleder meg til å møte deg!

Kursplan og datoer:

Første kursdag: Søndag 18. august kl. 09.00-13.00
Siste kursdag: Søndag 10. november.

Det kan bli noen små endringer på tidspunktene,
men målet er å gjøre timene effektive og
resultatorienterte.

Lignende produkter

Suggestopedikurs på nett B1-B2

Korreksjon av tekst

Norskpluss A1-A2-B1 nynorsk