Skip to main content

75 timer Samfunnskunnskap norsk

kr5990kr6990

Beskrivelse

75 timer samfunnskunnskap norsk

Dette kurset er laget for voksne innvandrere som kommer til Norge fra og med 1. januar 2022.

Kurset må tas innen 1 år fra den dagen du kommer til Norge.

Dere som har kommet til Norge før 1. januar 2022, trenger bare å ta 50 timers samfunnsfagkurset. Les mer om 50 timers kurset HER.

Kurset kan tas på språkene norsk og engelsk hos oss.

Kurset er obligatorisk for de som har oppholdstillatelse/nasjonalitet utenfor EU/ Schengen-området, og ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse i Norge. Formålet med kurset er å gi studenter en grundig introduksjon til det norske samfunnet, det norske politiske systemet og det norske levesettet, så vel som rettigheter og plikter for hver norske borger. 

Kurset passer også godt for dere som har rett til å få dette kurset gratis via kommunen der dere bor, men som ønsker å ha et mer fleksibelt kurs som dere kan gjøre hvor som helst.

Hvis du skal søke om permanent opphold eller statsborgerskap i Norge, må du vise at du har tatt dette kurset. For å få kursbevis må du levere inn skriftlige oppgaver innenfor alle de tre modulene i kurset, og du må gjennomføre samtaler med nett-læreren din for å diskutere og reflektere rundt de ulike temaene.

 

Kursets innhold

Kurset er delt inn i 3 hovedmoduler som er nedfelt i læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I hver modul presenteres hvert enkelt kompetansemål slik det står beskrevet i læreplanen.

Til hver modul finner du skriveoppgaver, som er obligatoriske innleveringer. Disse oppgavene skal skrives på norsk.

Du finner også en egen kategori med Karenses podcast «75 timer samfunnskunnskap». Her kan du lytte til hva Karense sier om alle de sentrale temaene i læreplanen. 

Til slutt i kurset ligger en test med over 200 flervalgsspørsmål tilknyttet alle temaene. Denne testen generer 40 spørsmål hver gang du starter testen. Du kan derfor ta testen så mange ganger du vil, og få ulike spørsmål hver gang. 

I tillegg til dette, skal du ha totalt 5 timer (5x 60 minutter) samtale med en lærer på nett. 


MODUL 1 UTDANNING, KOMPETANSE OG ARBEIDSLIV
Rettigheter, plikter og muligheter i det norske utdanningssystemet
Arbeidstaker i Norge
Skattefinansiert velferd
Personvern og opphavsrett
Verdier i det norske skole – og utdanningssystemet
Samarbeid mellom skole og hjem
Betydningen av å bruke ulike arenaer for å lære norsk
Kritisk tenkning og etisk bevissthet


MODUL 2 FAMILIE OG HVERDAGSLIV
Lover, regler og verdier som omhandler barn og unges rettigheter og rettsvern
Barneoppdragelse og samarbeid med barnehage, skole og barnevern
Det norske helsevesenet
Rettigheter og plikter som ny i Norge
Personlig økonomi
Negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Familieplanlegging, prevensjon samt seksuell identitet og kjønnsuttrykk
Deltakelse på sosiale, frivillige og politiske arenaer


MODUL 3 NORGE FØR OG NÅ
Framveksten av demokratiet i Norge
Viktige merke- og helligdager
Demokratiet i Norge
Magfold i Norge
Bærekraft og miljø
Ytringsfrihet og vern mot diskriminering
Likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet
Tradisjoner og religion
En reise gjennom Norge

Krav:
Kursdeltakeren må fullføre skriftlige oppgaver for alle de 3 modulene. Hver av de tre modulene utgjør 25 timer, totalt 75 timer for hele kurset.
Kursdeltakeren må fullføre 5 klokketimer med samtale og diskusjon med nettlæreren. Samtalene skal foregå på norsk. 

Alle våre kurs har tidsbestemte perioder

Når du har et kurs hos oss, er det for en tidsbestemt periode. Kursets startdato og sluttdato står tydelig spesifisert i eposten du får når du får tilgang til kurset. Kurset har altså en startdato og en sluttdato. Du kan ikke bruke kurset etter sluttdatoen, men du kan forlenge tilgangen din ved å kjøpe flere måneder. Hvis du forlenger kurset, vil alle dine resultater være lagret, og du kan fortsette som før. Dersom du ikke benytter deg av kurset i kursperioden, kan ikke kurset åpnes for deg igjen senere, for da er kursperioden over. Da må du kjøpe nytt kurs for å få tilgang igjen. Vi kan ikke sette kurset på pause hvis du er syk eller skal på ferie. Det betyr at kursperioden ikke kan stoppes når den er startet.

Lignende produkter

MIN VEI A1-B1 7 måneder / 300 timer

50 timer Samfunnskunnskap Norsk

Norsk uttalekurs AVANSERT

Kontakt