Skip to main content

Norskprøven nivå A1 til C1

Norskprøven er en viktig prøve. Livsviktige ting som permanent opphold og opptak til studier kan skje etter at du består Norskprøven. Vi hjelper deg å forberede deg til Norskprøven slik at du når dine mål.

Når man skal ta Norskprøven, velger du selv hvilket nivå du vil ta. Nivåene er:

  • A1-A2
  • A2-B1
  • B1-B2
  • C1

Du må bestå nivå B2 på alle delprøver (lese, lytte, skriftlig og muntlig) for å kunne komme inn på høyskole og universitet i Norge.

I tillegg krever en del arbeidsplasser at du har et visst språknivå for å kunne søke jobb.

Du kan også få permanent oppholdstillatelse i Norge hvis du har tatt timene UDI krever for deg og ditt oppholdsgrunnlag, eller hvis du har bestått norskprøven på nivå A2 på alle delprøver (lese, lytte, skriftlig og muntlig).

Hvordan ta Norskprøven

Norskprøven kan du ta fire ganger i året, i september, månedsskiftet november/desember, mars og månedsskiftet mai/juni. Den består av en skriftlig og en muntlig eksamen. Skriftlig har tre delprøver: leseprøve, lytteprøve og skriveprøve. 

Du melder deg selv opp til Norskprøven på Kompetanse Norge. Prøven avholdes på kommunal voksenopplæring, og du må fysisk møte opp. Består du ikke prøven må du vente til neste gang prøven holdes, og ta den på nytt.

Forbered deg på Norskprøven

Norskprøvekurs

Vi har flere kurs som forbereder deg på å ta Norskprøven. Vårt Norskprøvekurs forbereder deg særlig til leseprøve, lytteprøve og til å forbedre grammatikken din. Norskprøvekurs inneholder mange nyttige oppgaver som hjelper deg å forstå norsk bedre. Dette er et selvstudium og oppgavene retter seg selv.

NoTe B2 kurs

Kurset NoTe B2 intensiv vil hjelpe deg svært godt til Norskprøve på B1-B2 nivå, og særlig til den skriftlige delen av Norskprøven. På det høyeste nivået av Norskprøven, B1-B2, skal du skrive to tekster: et klagebrev og en argumenterende tekst, som setter krav til grammatikk og setningsoppbygging. Dette lærer du mye om på kurset. I NoTe B2 kurset har du en time privatundervisning med lærer i måneden, i tillegg til nettkurset. 

Fleksibelt nettkurs

Alle våre kurs er digitale og kan gjennomføres hvor og når som helst. Dette gir deg mye fleksibilitet i hverdagen i stedet for at du må møte opp på fast sted til faste tider. Dette er grunnen til at våre nettkurs er så populære. I tillegg til kursene har vi også mange ekstra ressurser du kan benytte deg av, som du kan lese mer om her.

Vårt kurs Min Vei B2-C1 vil gjøre deg rustet til Norskprøven på B2 eller C1 nivå. I nettkurset får du lytte-, lese- og skriveoppgaver på nivået B2-C1, og du får god oppfølging av lærer. Du kan også bestille flere timer med lærer om du synes det er nyttig.

Les mer om vår nettskole her.