Norskkrav for universitet og høgskole i Norge

Norskkrav for universitet og høgskole i Norge

Mange som ikke har norsk som morsmål har et ønske om å komme inn på universitet eller høyskole i Norge, og da stilles det noen krav til norskkunnskaper. Man må ha et ganske høyt nivå i norsk. Dette er for at du skal klare å følge med, skrive oppgaver, delta i diskusjoner og generelt klare å fungere som en student, både for din egen del, men også for dine medstudenter og for professoren eller læreren du skal ha.

I denne teksten gir vi dere en oversikt over hvilke alternativer man har for å oppnå norskkravet for å komme inn på universitet og høgskole i Norge. Oppsummert har man fem ulike alternativer:

  • Norsk fra Videregående skole i Norge
  • Eksamen i norsk trinn 3 ved universitetene
  • Årsstudium i norsk
  • Bergenstesten 
  • Norskprøve B2 via Kompetanse Norge

Under kan dere lese litt mer detaljert hva disse ulike alternative innebærer.

Norsk fra Videregående skole 

Bestått norsk muntlig og skriftlig fag på VG3-nivå (3. klasse) fra norsk videregående skole. Dette er til sammen 393 timer med undervisning.

Eksamen i norsk trinn 3 ved universitetene.

Et annet alternativ du har er å ta og bestå eksamen i trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene.

Årsstudium i norsk

Fullført og bestått studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk / samfunnsfag. Dette er et eget kurs for utenlandske studenter som man kan ta selv om man ikke oppfyller kravene til å studere bachelor eller mastergrad ved universitet eller høyskole.

Bergenstesten

For å oppfylle norskkravet må du bestå begge delprøvene i Bergenstesten, både skriftlig og muntlig. Hvis du tok Bergenstesten før 2009 må du ha oppnådd minimum 450 poeng på den skriftlige prøven og minimum 500 poeng på den muntlige prøven.

Norskprøven

Norskprøven via Kompetanse Norge på minimum nivå B2, men du kan også prøve deg på C1 om du ønsker det. Her må du bestå alle delprøver i både lese, lytte, skrive og muntlig.

Her kan du lese mer om Norskprøven og Bergenstesten.

Dette er altså de alternativene man har for å oppfylle kravet i norsk for å komme inn på høyskole eller universitet i Norge. Hvilket alternativ som passer best for deg må du avgjøre selv, men det er viktig at du vet at det er flere alternativer for å oppfylle kravet enn bare norskprøven. I tillegg må man oppfylle et krav til engelsk. Les om alle kravene til både norsk og engelsk på samordna opptak sine sider her.

Husk at søknadsfrist til høyere utdanning er 15. april hvert år.

Kontakt

+47 400 48 599
post@note.no