Skip to main content
Hvordan skrive en B2 tekst?

Hvordan skrive en B2 tekst?

Dette blogginnlegget er for deg som skal ta B2 skriftlig eller har tatt den og ikke bestått. Nedenfor har vi skrevet opp noen tips til hva man bør tenke på når man skal skrive en B2 tekst.

En av grunnene til at mange ikke består prøven kan være at man ikke har god nok struktur på teksten. For eksempel kan det være at man skriver på samme måte som man gjør på morsmålet sitt i den norske teksten og har for lange setninger, for mange uttrykk osv. Mange språk har flere ord og uttrykk enn norsk, og man har mange ord og måter å si ting på, mens på norsk er vi mer direkte og rett frem.

De som retter tekstene kalles sensorer og jobber for HK-dir, tidligere Kompetanse Norge. Til vanlig er sensorene stort sett lærere. Sensorene sitter med et skjema når de skal rette tekstene og ser på en del ting som må være i teksten for å få den godkjent. Blant annet må teksten oppfylle noen kriterier som vi har skrevet om under.

Språklige kriterier

 • Tekstoppbygging: Teksten skal være lett å lese og oversiktlig.
 • Rettskriving og tegnsetting: Ordene skal være skrevet riktig, tegnsetting som punktum, komma og utropstegn må være brukt riktig.
 • Ord og uttrykk: Er det brukt ord og uttrykk som passer inn i teksten? Det er en fordel å ha stort nok vokabular så man kan bruke det riktige ordet til det man vil si.
 • Grammatikk: Sørg for å ha riktig grammatikk. For mange grammatiske feil i teksten gjør at den som leser blir forstyrret av det og ikke klarer å fokusere på innholdet.

Forarbeid

For å skrive en god tekst er det også viktig med forarbeid. Før du begynner å skrive bør du ha en idémyldring hvor du skriver ned alle tankene og ideene du har til oppgaven. Hvis man begynner å skrive på oppgaven uten en plan er det lett å rote seg bort. Tenk over hva som er viktig å nevne i teksten og skriv ned viktige poenger og argumenter. 

Din mening

I en B2 tekst skal du også si din mening, men da må du huske å begrunne hvorfor det du mener med argumenter. For eksempel kan man skrive “jeg mener at det er dumt, fordi…” 

Ta stilling

En annen ting som er kjempeviktig for å bestå B2 skriftlig er å ta stilling. Det betyr at du må ta stilling til spørsmålet i oppgaven og velge hvilken side du står på. Er du på ja-siden eller nei-siden, er du enig eller uenig? 

Et eksempel på et spørsmål du kan få er “Bør Norge slutte å lete etter olje?” Da må du bestemme deg for om du mener ja eller nei. På en B2 skriftlig prøve vil ikke en av disse svarene være feil, fordi man har forskjellige meninger, men det er viktig at du velger ja eller nei, og blir der. Du må ikke bytte mening underveis i teksten, eller si at du både mener ja og nei, det blir utydelig. Poenget er at du skal vise at du kan argumentere for en side av saken, vær tydelig og forklar hvorfor du mener ja eller nei.

Bakgrunnsinfo

Har du noe bakgrunnsinfo på saken du vil ta med? For eksempel hvis du nylig har lest noe om saken i avisen kan du inkludere dette i teksten da B2 nivå forutsetter også at man følger med i samfunnet. Hvis du i tillegg har personlig erfaring som er relevant kan du skrive om dette. Her skal du ikke fortelle en lang historie, men bare noe kort som viser at du selv har erfaring om temaet. 

Disposisjon

Under er et eksempel på hvordan man bør strukturere teksten for å bestå B2 skriftlig:

 • 250-350 ord totalt
 • Innledning 50 ord
 • Avsnitt 125 ord
 • Avsnitt 125 ord
 • Ekstra avsnitt?
 • Konklusjon 50 ord

Dette er bare et eksempel på hvordan man kan gjøre det, fordelingen av ord må ikke være akkurat sånn. Har du 370 ord skal du ikke fjerne de siste 20 ordene hvis de er viktige for teksten. Dette er et cirka oppsett som man kan ta utgangspunkt i. 

For eksempel kan innledningen være litt kortere eller lengre, eller ett avsnitt kan være litt kortere eller lengre, dette kommer an på hva som passer i teksten og det temaet du skriver om. Ikke skriv så langt at du ikke kommer til poenget ditt, 1000 ord er for langt.

Se over teksten

Til slutt, når du har skrevet ferdig teksten, må du se over den:

 • Har du brukt tekstbindere for å få god flyt i teksten? Ord som og, men, fordi, ettersom, dersom – ord som binder teksten sammen.
 • Rettskriving: Er alle ordene skrevet riktig?
 • Variasjon: Er ordbruken variert? Eller er det mye av det samme? Gjelder både vokabular og innhold.
 • Idemyldring: er alt tatt med? Gå tilbake til det du skrev på idemyldringen din og sjekk at du har tatt med alt du ville i teksten.
 • Har jeg svart på oppgaven? 
 • Har jeg kommet med mine synspunkter? Er de begrunnet med argumenter?
 • Har jeg vært tydelig og saklig?
 • Har teksten god struktur?

Når du skal ta prøven er det viktig at du tar deg god tid til å planlegge. Husk at norsk er et direkte språk og vær tydelig. Jobb med norsken din hele tiden i hverdagen. Følg med på hva som skjer i samfunnet og hold deg oppdatert.

Hvis du ønsker å lære enda mer, kan du bestille vårt B2 skriftlig webinar.
Les mer om webinaret her.

Se video om hvordan skrive en B2 tekst her:

Se video om å ta stilling her:

Kontakt