Skip to main content

Kurs og foredrag for lærere

Grunnlegger og eier av NoTe (Norwegian Teaching), Karense Foslien, holder lærerike og kreative kurs for lærere som jobber med voksenopplæring. Her kan du lese mer om Tips og triks for bedre undervisning, og Kurs i suggestopedi.

Tips og triks til bedre undervisning

Et av hennes mest populære kurs er “Tips og triks til bedre undervisning”, et praktisk kurs der man lærer om konkrete grep som kan tas for å bedre undervisningen. Kursene er alltid rettet mot arbeidet med elevene, og lærere som deltar opplever kursene som både nyttige og inspirerende.

Kurset er svært praktisk, og vi går gjennom aktiviteter der man bruker kroppen, sang, gruppeoppgaver osv. Noen av oppgavene retter seg mot Norskprøven. I løpet av dagen får du en stor verktøykasse med aktiviteter du selv kan bruke i din undervisning. Karense går også gjennom digitale verktøy og oppgaver på nett som man kan bruke. 

Det blir en morsom og lærerik dag med ny input man kan ta med seg å bruke videre.

Dette er noen av punktene vi går gjennom

 • Praktisk grammatikk
 • Flipped classroom
 • Bruk av dikt og fortellinger i opplæringen
 • Praktiske samtaleoppgaver
 • Sang og musikk vi benytter i norskopplæring
 • Hvordan jobbe frem mot norskprøve
 • Stasjonsundervisning
 • Drama som metode i undervisningen
 • Bruk av konkreter
 • Spill og aktiviteter som fremmer språkopplæring

… og flere. Dere kan også komme med egne ønsker for tema.

Kurs i suggestopedi

Suggestopedi er en metode for å lære språk raskt. Den bygger på kreativitet i en helhetlig sammenheng og øker menneskers læringspotensial. Metoden er utviklet av den kjente hjerneforskeren og psykiateren Georgi Lozanov. 

Kurset er for lærere som jobber med voksenopplæring og språk. Vi holder et fire dagers introduksjonskurs på swahili. Karense har selv bodd på Zanzibar og snakker swahili. Deltakerne blir som regel overrasket over hvor mye swahili de lærer på fire dager. 

Deltakerne skaper seg en ny identitet hvor de finner på nytt navn, familie, yrke, land de kommer fra osv – og denne rollen er man i når man er i klasserommet. Det er kreativt og gøy for alle. Vi holder kurset i et rom omgitt av afrikanske gjenstander som skaper en kreativ og autentisk atmosfære. 

Suggestopedi fungerer veldig godt for personer med traumer. De får en pause fra hverdagen og kan leve seg inn i en fantasiverden og finne på nye ting om seg selv. Dette er en veldig positiv måte å lære på, som kan bidra til at man lærer fortere.

Metoden ble anbefalt av UNESCO så tidlig som i 1978, særlig for:

 • Innvandrere, for å gjøre integreringsprosessen lettere
 • Fremmedspråkundervisning i skolen
 • Personer med dysleksi
 • Analfabeter

Vi holder også andre typer kurs på forespørsel. Vi har lang erfaring og mye kompetanse innen språkundervisning og diverse verktøy og teknikker som gjør det enklere.

Ta kontakt for å vite mer om kurs for lærere!

Kontakt