Skip to main content
Det norske språket

Det norske språket

Jeg har reist rundt i mange land og jeg snakker flere språk. Språk har alltid fascinert meg, og når man snakker flere språk åpner man dører. Jeg pleier å si at norsk språk er nøkkelen for å lykkes i Norge. 

Det norske språket blir historisk kalt vestnordisk språk sammen med islandsk og færøysk. Svensk og dansk har blitt kalt østnordisk språk. Norsk kategoriseres i germanske språk, og under nordgermanske språk ligger vestnordisk. 

Når jeg hører både tysk og islandsk kan jeg forstå mange ord, men jeg forstår ikke sammenhengen av hva folk sier. 

Norske ord ligner på mange av ordene du finner i både tysk, islandsk, svensk og dansk. Noen sier at det høres ut som vi nordmenn synger når vi snakker, og jeg kan forstå at de synes det. Selv synes jeg svensk er veldig fint å høre på. 

Språk er nøkkelen til kommunikasjon mellom mennesker. Jeg er glad for at mange vil lære seg norsk, selv om det kun blir snakket i Norge.